Profil

Felicia Wigstedt arbetar med allmän affärsjuridik och biträder vid transaktioner och tvister med särskilt fokus på fastighetsbranschen. Felicia har sedan sin tid på Förvaltningsrätten särskild kompetens inom området arbetstillstånd och biträder företag som önskar anlita arbetskraft från utlandet.

Karriär

Förvaltningsrätten i Göteborg 2021
Biträdande jurist, Glimstedt 2021 -

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2021

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Assistent