Profil

Filip Laudon är verksam inom allmän affärsjuridik samt har erfarenhet av tvistelösning och processande i allmän domstol. Han företräder såväl företag som privatpersoner, framförallt i frågor rörande fastighetsrätt och entreprenadjuridik. Därutöver hanterar han även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Karriär

Biträdande jurist , Glimstedt, 2018-
Tingsnotarie, Falu tingsrätt 2017-2018
Trainee, Ahlford Advokatbyrå 2016

Utbildning

Jur kand (Uppsala universitet, 2016)

Verksam inom

Språk

  • Svenska

Assistent