Profil

Filip Laudon har betydande erfarenhet av affärsjuridik och kommersiell tvistelösning. Hans klienter består till övervägande del av bostadsrättsföreningar och bolag, vilka han regelmässigt bistår i frågor rörande bl.a. fastighetsbildning, entreprenader, bygglov, bolags- och fastighetsöverlåtelser, styrelseansvarsfrågor samt hyresrätt. Därtill åtar sig Filip även uppdrag som särskild granskare av bostadsrättsföreningar och likvidator vid friköp av bostadsrätter. Filip har ett stort klientfokus och arbetar gärna i långsiktiga samarbeten.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2023-
Advokat, Glimstedt, 2021-2023
Biträdande jurist , Glimstedt, 2018-2021
Tingsnotarie, Falu tingsrätt 2017-2018
Trainee, Ahlford Advokatbyrå 2016

Utbildning

Jur kand (Uppsala universitet, 2016)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Assistent