Fredrik Sund

Fredrik Sund

Delägare, advokat

Profil

Fredrik Sund har gedigen erfarenhet av såväl brottmålsprocesser som tvister inom ekonomisk familjerätt.
Han är flitigt anlitad som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare i domstol och har varit involverad i ett flertal uppmärksammade mål.
Han har även lång erfarenhet av uppdrag där han av domstol blivit förordnad som boutredningsman eller som bodelningsförrättare. Han uppträder också som ombud för enskilda parter i den typen av tvister.
Han har även stor erfarenhet av att företräda enskilda personer som blivit skadade vid trafikolyckor vid handläggningen gentemot försäkringsbolag och trafikskadenämnd.

Karriär

Delägare, Glimstedt 2016-
Advokat, Glimstedt, 2013-2016
Advokat, Jan Pyrell Advokatbyrå, 2012-2013
Biträdande jurist, Jan Pyrell Advokatbyrå 2010-2012
Biträdande jurist, Centrumadvokaterna 2008 -2010
Beredningsjurist, Lunds tingsrätt 2007-2008

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet 2007)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2012