Profil

Fredrik Sund har gedigen erfarenhet av såväl brottmålsprocesser som tvister inom ekonomisk familjerätt.
Han är flitigt anlitad som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare i domstol och har varit involverad i ett flertal uppmärksammade mål.
Han har även lång erfarenhet av uppdrag där han av domstol blivit förordnad som boutredningsman eller som bodelningsförrättare. Han uppträder också som ombud för enskilda parter i den typen av tvister.
Han har även stor erfarenhet av att företräda enskilda personer som blivit skadade vid trafikolyckor vid handläggningen gentemot försäkringsbolag och trafikskadenämnd.

Karriär

Delägare, Glimstedt 2016-
Advokat, Glimstedt, 2013-2016
Advokat, Jan Pyrell Advokatbyrå, 2012-2013
Biträdande jurist, Jan Pyrell Advokatbyrå 2010-2012
Biträdande jurist, Centrumadvokaterna 2008 -2010
Beredningsjurist, Lunds tingsrätt 2007-2008

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet 2007)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2012