Profil

Frida Gullstrand är specialiserad på företags- och fastighetstransaktioner, men biträder också klienter i affärsjuridiska frågor som rör den löpande verksamheten såsom arbetsrätt, GDPR m.m.
Frida har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl domstolsprocesser som skiljeförfaranden. Därutöver har Frida stor erfarenhet av upprättande, granskning och tolkning av kommersiella avtal. Frida håller också regelbundet föreläsningar för nuvarande och presumtiva klienter inom de områden som hon är verksam.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2021-
Advokat, Glimstedt, 2017-2020
Biträdande jurist och advokat, Advokatfirman Vinge, 2013-2017
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2011-2013

Utbildning

Juristexamen (Uppsala universitet, 2011)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2016