Profil

Glenn är utbildad domare (hovrättsassessor) och kommer senast från Högsta domstolen, där han arbetat som justitiesekreterare. Hans erfarenhet från arbete i domstol har gett honom en bred erfarenhet av processer, varför han ingår i Glimstedt Jönköpings tvistelösningsteam.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2023-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2019-2023
Justitiesekreterare, Högsta domstolen, 2018-2019
Hovrättssassessor, Göta hovrätt, 2018
Tf. hovrättsassessor, Göta hovrätt, 2017-2018
Tf. rådman, Jönköpings tingsrätt, 2017
Tingsfiskal, Jönköpings tingsrätt, 2015-2017
Administrativ fiskal, Göta hovrätt, 2014-2015
Hovrättsfiskal, Göta hovrätt, 2013-2014
Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt, 2011-2013

Utbildning

Jur kand (Lunds Universitet, 2010)
Fil kand, Statsvetenskap (Lunds Universitet, 2010)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019

Assistent