Profil

Hans har stor erfarenhet av företagsbeskattning (och annan beskattning) och har biträtt med såväl framåtgripande skatteplanering som i skatteprocesser. Han är domarutbildad (kammarrättsassessor) och har efter många års arbete som skattejurist på PwC - där han också var partner - arbetat som adjungerad ledamot i Kammarrätten i Jönköping. Hans har under sin tid på PwC också arbetat med generationsskiftesplanering och var där under många år ansvarig för utbildning i detta ämne. Han har vidare haft åtskilliga läraruppdrag när get gäller skatterätt, bl.a. på Högskolan i Jönköping. Tillsammans med prof. Lars-Göran Sund har Hans skrivit boken "Familjeägda aktiebolag och generationsskiften - En översikt".

Med denna bakgrund arbetar Hans främst med skattefrågor och biträder i skatteprocesser. Han är vidare behjälplig vid generationsskiften och han arbetar även med aktiebolagsrättsliga frågor. Även viss familjerätt till hör hans område, främst den som gör sig gällande vid generationsskiftesplanering såsom testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och framtidsfullmakter.

Karriär

Skattejurist, Glimstedt, 2015-
Adjungerad ledamot, kammarrätten i Jönköping 2008-2015
Skattejurist (delägare) PWC, 1986-2007
Kammarrättsassessor, 1984
Kammarrättsfiskal, 1982

Utbildning

Jur kand (Uppsala universitet)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Assistent