Profil

Helena Herou är flitigt anlitad som ombud i mål angående vårdnad, boende och umgänge i hela landet. Därutöver mottar Helena löpande förordnanden som offentlig försvarare och målsägandebiträde samt förordnas regelbundet såsom särskild företrädare för barn och offentligt biträde i mål om LVU. Helena har gedigen erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som mindre företag och bostadsrättsföreningar i olika typer av civilrättsliga tvister- inom och utom domstol.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2017-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2012-2017
Fastighetsjurist, HSB Riksförbund, Stockholm, 2011-2012
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, Örebro, 2007-2009
Handläggare, Skatteverket, Stockholm, 2007-2011

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 2007)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Notarius publicus