Profil

Henrik har stor erfarenhet av arbete med offentlig upphandling och biträder löpande såväl svenska som utländska klienter. Mycket av hans fokus ligger på strategiska överväganden inför upphandlingar och han är regelmässigt med i framtagandet av förfrågningsunderlag och andra upphandlingsrättsliga dokument. Henrik biträder också några större leverantörsorganisationer och har genom det god insikt i leverantörernas villkor och perspektiv i upphandlingsrättsliga frågor. Han driver regelmässigt överprövningsmål i olika instanser och deltar dessutom i den löpande uppdateringen av Norstedts kommentar till Lagen om offentlig upphandling. Henrik är en väl anlitad föreläsare inom offentlig upphandling där han utbildar såväl beställare som leverantörer.

Utöver offentlig upphandling arbetar Henrik med processrelaterad juridik och agerar ombud i domstolar och skiljemål samt tillhandahåller övrig affärsjuridisk rådgivning.

Dessutom är Henrik styrelseledamot i OP Gruppen AB och verksam i flera Advisory Board.

Karriär

Delägare, Glimstedt 2016–
Biträdande jurist och delägare, Advokatfirman Lindahl, 2001–2015
Notarietjänstgöring, 2000–2001

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1999)
Certifieringsutbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet (2022)

Publikationer

Författare till
– Lagen om offentlig upphandling (LOU), Norstedts, (1:a och 2:a upplagan, 2013 respektive 2015) samt
– Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Norstedts, (1:a upplagan, 2015).

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska

Medlemskap

Sveriges advokatssamfund, 2005