Profil

Inga Beinaryte arbetar som paralegal och assisterar advokatbyråns jurister vid exempelvis myndighetskontakter, upprättande av avtal och andra juridiska dokument samt i administrativa frågor. Inga har särskild erfarenhet av obeståndsrättsliga ärenden och biträder advokatbyråns konkursförvaltare vid handläggning av konkursärenden, däri innefattat hantering av frågor om lönegaranti i konkurs. Inga är juristutbildad med examen från Mykolas Romeris universitet i Litauen. Hon har bred kunskap om obeståndsfrågor och domstolsprocesser i Litauen genom bl.a. arbete inom Litauens exekutiva myndighet.

Karriär

Paralegal, Glimstedt 2015 -
Assisterande kronofogde Vilnius, Litauen, 2007-2013
Juridisk konsult-administratör, Kronofogden, Litauen, 2004-2007

Utbildning

Master Courses, Mykolas Romeris universitet, Institute of International and European Union Law, Litauen, 2011-
Kandidatexamen, Mykolas Romeris universitet, Litauen, 2004-2011

Språk

  • Engelska
  • Litauiska
  • Ryska
  • Svenska