Profil

Jacob Hellsten har mer än arton års erfarenhet som affärsjuridisk rådgivare. Han har en medverkat vid hundratals företagsöverlåtelser i en rad olika branscher och har gedigen kompetens inom hela processen; från värdering, definiering av överlåtelsestrukturer och avtalsfrågor till tillträde. Jacob har, utöver sin affärsjuridiska kompetens, även gedigna skattekunskaper och ekonomikompetens och kan därför erbjuda rådgivning som ser till helheten, alltid med fokus på vad som är mest optimalt för klienten. Utöver företagsöverlåtelser bistår Jacob även vid fastighetsöverlåtelser och med övrig skatte- eller affärsjuridisk rådgivning.

Karriär

Affärsjurist, Glimstedt 2019-
Affärsjurist/Skattejurist, Deloitte, 2011-2019
Affärsjurist, Svensk FöretagsFörmedling, 2006-2011

Utbildning

Jur kand/Juristexamen, Örebro universitet.
Företagsöverlåtelser, Stockholms universitet, 2005
Affärsjuridisk Magisterexamen, Linköpings universitet, 2005
Studier i franska, historia mm, Université Paris-Sorbonne, 2000

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Franska
  • Svenska