Profil

Jan arbetar främst med kapitalanskaffningar och finansiering, innefattande även företagsobligationer, samt bolagsrätt. Jan har också erfarenhet från arbete med noterade bolag.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2019-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2017-2019
Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2015-2017

Utbildning

Juristexamen, Stockholms Universitet, 2015
M.Sc. (Econ.), Hanken Svenska Handelshögskolan, 2008

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019