Profil

Johan Ramklint arbetar med allmän affärsjuridik med särskild inriktning mot fastighetsjuridik. Han har mångårig erfarenhet upprätta och granska kommersiella avtal och biträder regelbundet klienter vid fastighetstransaktioner liksom fastighetsägare såväl som nyttjanderättshavare i frågor rörande hyra och andra nyttjanderätter enligt jordabalken. Johan Ramklint arbetar även med tvister, offentlig upphandling och handlägger konkurser.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2020 -
Bostadschef, Helsingborgshem AB, 2017 - 2020
Innehavare, Ramklints Fastighetsjuridik AB, 2017 - 2020
Biträdande jurist, Setterwalls Advokatbyrå, 2015 - 2017
Bolagsjurist, Helsingborgshem AB, 2014 - 2015
Nämndsekreterare, Hyres- och arrendenämnden, 2013

Utbildning

Jur. kand., Lunds Universitet, 2013

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2020

Assistent