Profil

Johan Rappmann arbetar med allmän affärsjuridik, med särskild inriktning på fastigheter, miljö samt offentlig upphandling och annan offentlig verksamhet. Han har bred erfarenhet från näringslivet bl.a. genom att han sitter i ett par bolagsstyrelser, t.ex. Vy Buss AB, som är en av Sveriges största busstransportkoncerner.

Johan har mångårig erfarenhet av att leda företags- och fastighetstransaktioner. Han biträder fastighetsägare i mark- och exploateringsrelaterade frågor, t.ex. plan- och byggärenden, fastighetsbildningsfrågor och andra lantmäteriärenden, expropriationer och nyttjanderätter. Inom miljörättsområdet är Johan rådgivare vid transaktioner och biträder i anmälnings- eller ansökningsförfaranden samt vid överklaganden av beslut.

Johan har också stor erfarenhet av offentliga upphandlingar, där han har uppdrag från såväl upphandlande myndigheter och företag som leverantörer i olika branscher.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2002-
Biträdande jurist, Glimstedt, 1996-2001
Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Göteborg, 1994-1996
Bolagsjurist, Bilspedition (nuv. Schenker), 1993-1994
Tingsnotarie, Varbergs tingsrätt, 1991-1993

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 1998
Upphandlingsrättsliga föreningen, Göteborg (valberedning)
Miljörättsliga föreningen, Göteborg
Stödföreningen Hopp för barn i Etiopien (ordförande)

Assistent