Profil

Johan Sölveland har stor erfarenhet inom framför allt obestånd och företagsrekonstruktioner samt arbetsrätt. Johan har arbetat inom dessa rättsområden i olika perioder sedan början av 1990-talet, varav drygt tio år inom en av Sveriges ledande organisationer med inriktning på obestånd och företagsrekonstruktioner. 2001-2008 arbetade Johan huvudsakligen med arbetsgivarfrågor i en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer inom tjänstesektorn. Det innebar bl.a. att han arbetade såväl teoretiskt som praktiskt inom arbetsrättsområdet med rådgivning och operativt biträde till företagsledningar för ett stort antal medlemsföretag i olika tjänstebranscher, fackliga förhandlingar samt kollektivavtalsfrågor på såväl lokal som central nivå. Johan förordnas regelbundet som konkursförvaltare och rekonstruktör.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2014-
Advokat, Glimstedt, 2013-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2011-2013
Ackordscentralen Göteborg AB 2008-2011
Arbetsgivarorganisationen Almega 2001-2008
Ackordscentralen Göteborg AB 1993-2001
Tingsnotarie Åklagarmyndigheten i Göteborg/Göteborgs tingsrätt 1991-1993

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 1990

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2013

Assistent