Profil

Johan Svahn biträder företag och dess ägare med rådgivning inom ett brett verksamhetsfält, med fokus på general corporate, fastigheter, entreprenadjuridik samt tvistelösning.

Han har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl domstolsprocesser som svenska och internationella skiljeförfaranden, inklusive tvistelösning enligt ICC-, SCC- och FIFA:s regelverk samt ad hoc- och medlingsförfaranden.

Klienter beskriver Johan som "experienced within the field, provides pragmatic advice, with high availability with short response times” och “analytical, persuasive and commercial" (citat från klientomdömen ur Legal 500 EMEA).

Karriär

Delägare, Glimstedt 2020-
Adjungerad ledamot vid Svea hovrätt, 2019-2020
Delägare, Lundblad Svahn Advokatbyrå, 2015-2020
Delägare, Time Advokatbyrå, 2011-2015
Advokat, Magnusson Advokatbyrå, 2008-2011
Advokat, Glimstedt, 2007-2008
Biträdande jurist, Glimstedt, 2004-2007
Universitetsföreläsare i processrätt, 2003-2004
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, 2002-2004

Utbildning

SCC Medlingsinstituts Medlarutbildning, 2009
Jur kand, Stockholms universitet, 2004
University of Amsterdam Law School, 1999-2000
Marinens Officershögskola, 1994-1995

Ranking & utmärkelser

Omnämnd i Legal 500 EMEA inom Dispute Resolution (2009, 2010, 2011, 2012 & 2021)

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2007
Swedish Arbitration Association