Profil

Johan har varit verksam som advokat sedan 2019 och arbetar med civilrätt (inkl. familjerätt) och brottmål. Han företräder advokatbyråns klienter bl.a. i vårdnadstvister - exempelvis i Jönköping och Eksjö - och när det uppstår oenighet i frågor om barns boende och umgänge med den andra föräldern. Kontakta gärna Johan om du har frågor om ensam vårdnad eller gemensam vårdnad eller om du står inför andra familjerättsliga frågor och problem som kan uppstå vid en skilsmässa eller separation, exempelvis bodelning.

Andra återkommande ärenden Johan arbetar med är skadestånd, arrende, fel i fastighet, servitut samt avtalsrättsliga frågor överlag.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2022-
Advokat, Malmströms advokatbyrå, 2019-2022
Biträdande jurist, Malmströms advokatbyrå, 2016-2019
Kommunjurist, Växjö kommun, 2016
Tingsnotarie, Eksjö tingsrätt, 2014-2016
Kommunjurist, Växjö kommun, 2014

Utbildning

Juristexamen (Uppsala universitet, 2014)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019

Assistent