Profil

Johanna Nilsson arbetar framförallt med tvistelösning samt entreprenad- och konsulträtt och har varit verksam inom dessa områden sedan sin start hos Glimstedt 2011. Hon biträder regelbundet klienter i processer vid domstol och i skiljeförfaranden samt har inom områdena entreprenad- och konsulträtt erfarenhet av att företräda såväl beställarsidan som entreprenör/uppdragstagarsidan. Bland klienterna finns fastighets- och byggföretag, kommuner, föreningar och även privatpersoner. Johanna Nilsson biträder även i andra frågor inom den allmänna affärsjuridiken, främst relaterat till fastigheter, avtal samt föreningsrättsliga frågeställningar. Johanna Nilsson inledde sin juristkarriär med notarietjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt.

Karriär

Specialist Counsel, 2020-
Advokat, Glimstedt, 2014-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2011-2014
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2009-2011

Utbildning

Jur kand, Göteborgs universitet, 2009

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2014

Assistent