Profil

Johanna Sjöbäck är i huvudsak verksam inom allmän affärsjuridik och med särskilt fokus på tvistlösning, bolagsrätt, avtalsrätt och företagsöverlåtelser. Hon biträder regelbundet i tvister med fastighetsrättslig anknytning. Därutöver biträde hon i bodelningsärenden.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2018
Tingstjänstgöring vid Växjö tingsrätt, 2017-2018
Handläggare/Beslutsfattare, Migrationsverket, 2015-2017

Utbildning

Jur kand (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2015)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska