Profil

Johannes Gehlin arbetar företrädesvis inom affärsjuridik, obeståndsrätt och ekonomisk familjerätt. Johannes förordnas regelbundet som konkursförvaltare och likvidator. Han har också bred erfarenhet av domstolsprocesser och hanterar såväl stora kommersiella tvister mellan bolag som mindre fordringsmål mellan privatpersoner. Inom ekonomisk familjerätt åtar sig Johannes uppdrag som partsombud, boutredningsman och bodelningsförrättare. Han håller regelbundet föreläsningar för nuvarande och presumtiva klienter inom de områden som han är verksam. Johannes är också en publicerad författare.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2020-
Advokat, Glimstedt, 2017
Biträdande jurist, Glimstedt 2016-2017
Åklagare, City åklagarkammare i Stockholm 2011-2016
Tingsnotarie, Värmlands tingsrätt 2010-2011
Biträdande jurist, Advokatfirman Delphi, Stockholm 2008-2009

Utbildning

Jur kand (Stockholms universitet, 2008)

Publikationer

Boutredningsman, Norstedts Juridik 2019

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2017