Profil

Jonas Ågren ägnar en stor del av sin arbetstid åt tvistlösning i kommersiella tvister och anlitas regelbundet som skiljeman både i internationella och nationella tvister. Vidare har han genom rådgivning åt företag inom främst entreprenad- och infrastrukturbranchen kommit att få stor erfarenhet av internationell och svensk affärsjuridik.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2019
Delägare, Glimstedt, 1996-2019
Advokat, Glimstedt, 1992-1996
Överdirektör, Rättshjälpsmyndigheten, 1990-1992
Hovrättsråd, Göta hovrätt, 1989-1990
Rådman, Eksjö tingsrätt, 1984-1989

Utbildning

Jur kand (Stockholms universitet, 1971)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1993

Assistent