Profil

Jonathan började på Glimstedt som uppsatspraktikant på Göteborgskontoret hösten 2018 och har varit anställd som biträdande jurist från januari 2019. Jonathan har särskilt inriktat sig på bolagsrätt under sin utbildning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jonathan är verksam inom corporate commercial samt obestånd och företagsrekonstruktion.

Karriär

Advokatfirman Glimstedt, 2019-

Utbildning

Juristexamen (Göteborgs universitet, 2018)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Assistent