Profil

Julia kommer närmast från tingstjänstgöring på domstol. Julia är verksam inom allmän affärsjuridik men arbetar främst med fastighetsrätt, med huvudsaklig inriktning på hyresrätt. Julia arbetar även med kommersiell tvistelösning.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2018-
Tingsnotarie, Uddevalla tingsrätt, 2017-2018
Rådgivare hyresinkasso, Colligent, 2016-2017

Utbildning

Juristexamen (Lunds Universitet 2016)
Kandidatexamen i affärsjuridik (Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2013)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Assistent