Kristina Andersson

Kristina Andersson

Delägare, advokat

Kristina Andersson är verksam inom fastighetsrätt med huvudsaklig inriktning på hyresrätt och andra nyttjanderätter samt fastighetsöverlåtelser. Kristina Andersson biträder kommuner, kommunala bolag, försäkringsbolag och andra institutioner jämte privata fastighetsbolag genom löpande rådgivning i frågeställningar av komplex art och utarbetar legala strategier för klienter i uppdrag av både komplicerad och enklare karaktär samt företräder uppdragsgivare vid tvistelösning inför hyresnämnd och domstol.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 1996-
Biträdande jurist, Glimstedt, 1991-1995
Biträdande jurist Fastighetsägarna, 1985-1991
Tingsnotarie, Lidköpings tingsrätt, 1983-1985

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1982)

Kontakt

Telefon växel: +46 31 710 40 00
Telefon direkt: + 46 31 710 40 28
Telefon mobil: + 46 705 71 65 78
E-post: kristina.andersson@glimstedt.se

Parkgatan 49
Box 2259
403 14 Göteborg
Öppettider: måndag-torsdag 08.30-17.00, fredag 8.30-16.30, lunchstängt 12.00-13.00

Assistent: Anne Jerkner

Ladda ned vCard


Verksam inom


Branscher


Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1993