Profil

Kristina Andersson är verksam inom fastighetsrätt med huvudsaklig inriktning på hyresrätt och andra nyttjanderätter samt fastighetsöverlåtelser. Kristina Andersson biträder kommuner, kommunala bolag, försäkringsbolag och andra institutioner jämte privata fastighetsbolag genom löpande rådgivning i frågeställningar av komplex art och utarbetar legala strategier för klienter i uppdrag av både komplicerad och enklare karaktär samt företräder uppdragsgivare vid tvistelösning inför hyresnämnd och domstol.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 1996-
Biträdande jurist, Glimstedt, 1991-1995
Biträdande jurist Fastighetsägarna, 1985-1991
Tingsnotarie, Lidköpings tingsrätt, 1983-1985

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1982)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1993

Assistent