Profil

Line Skaugrud Landevik arbetar med ekonomisk familjerätt med fokus på arvsrätt.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2024-
Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå, 2024
Juristassistent, Familjens jurist, 2022-2024

Utbildning

Juristexamen (Göteborgs universitet, 2024)
Kriminologi (Mittuniversitetet, 2020)
Medier och brott (Högskolan i Kristianstad, 2020)
Utvecklingspsykologi (Karlstads Universitet, 2021)
Introduktion till psykologin (Högskolan i Skövde, 2021)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska