Profil

Maja arbetar med affärsjuridisk rådgivning med huvudsaklig inriktning på bolags- och entreprenadrätt och uppträder ofta som ombud i kommersiella tvister. På det bolagsrättsliga området ägnar sig Maja bl.a. åt frågor kopplade till styrelsearbete och bolagsorganisation. Hon biträder även klienter i samband med företagsöverlåtelser, exempelvis med avtalsskrivning och -granskning. När det gäller entreprenader ger Maja rådgivning i upphandlande skede liksom under genomförandetid och hon agerar ofta ombud i entreprenadtvister. Maja har också ett stort intresse för offentlig upphandling där hon löpande biträder såväl upphandlare som leverantörer.

Karriär

Partner, Glimstedt 2019-
Advokat, Glimstedt, 2008-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2004-2008
Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt, 2001-2004
Trainee, Vinge, 2000-2001

Utbildning

Certifiering Styrelseakademin (2015)
Jur kand (Lunds universitet, 2000)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2008