Malin Kulander

Malin Kulander

Biträdande jurist

Profil

Malin Kulander är arbetar i huvudsak med affärsjuridik och med särskilt fokus på tvistlösning, fastighetstransaktioner och offentlig upphandling. Hon biträder regelbundet i tvister med entreprenadrättslig anknytning och med rådgivning inom entreprenadbranschen. Utöver detta arbetar Malin Kulander med olika typer av kommersiella avtal samt handlägger konkurser.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2017 -
Tingsnotarie, Kalmar tingsrätt, 2015 - 2017
Föredragande, Konkurrensverket 2013 - 2015

Utbildning

Jur kand, Stockholms universitet, 2013

Publikationer

Offentlig upphandling och sekretess, artikel i JT nr 2 2017-18 s. 513 ff.

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Medlem av redaktionsrådet för Upphandlingsrättslig Tidskrift sedan år 2014

Assistent