Profil

Malin Kulander arbetar i huvudsak med affärsjuridik och med särskilt fokus på tvistlösning, fastighetstransaktioner och offentlig upphandling. Hon biträder regelbundet i tvister med entreprenadrättslig anknytning och med rådgivning inom entreprenadbranschen. Utöver detta arbetar Malin Kulander med olika typer av kommersiella avtal samt handlägger konkurser.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2023 -
Biträdande jurist, Glimstedt, 2017 - 2022
Tingsnotarie, Kalmar tingsrätt, 2015 - 2017
Föredragande, Konkurrensverket 2013 - 2015

Utbildning

Jur kand, Stockholms universitet, 2013

Publikationer

Offentlig upphandling och sekretess, artikel i JT nr 2 2017-18 s. 513 ff.
Personuppgiftshantering i konkurser, artikel i Tidskriften Advokaten nr 5 2020 s. 42 ff.

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2020

Assistent