Profil

Marcus Norlin arbetar med uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare och offentligt biträde i LVU/LPT/LVM-mål. Han bistår därtill klienter inom verksamhetsområdena miljörätt och fastighetsrätt.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2024-
Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå, 2021-2024
Länsassessor, Länsstyrelsen Skåne, 2018-2021
Extra åklagare, Åklagarkammaren Kristianstad, 2017-2018
Beredningsjurist, Mark och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 2016-2017
Tingsnotarie, Östersunds tingsrätt, 2015-2016
Notarie, Kronofogden Östersund, 2014-2015
Utredare, Brottsförebyggande rådet, 2013-2014

Utbildning

Juristexamen (Uppsala universitet, 2013),
Fil. Mag., Teoretisk filosofi (Göteborgs universitet, 2010)

Publikationer

Administrative measures to prevent and tackle crime, Administrative measures to prevent and tackle crime Spapens, A. (ed.), Peters, M. (ed.) & Van Daele, D. (ed.) 2015 The Hague: Eleven International Publishing. 701 p. · 1 juli 2015.

Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet, del 1: Tillstånd att bedriva verksamhet (Brå rapport 2015:15), 1 juni 2015.

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska