Profil

Maria Hollingworth har stor processerfarenhet huvudsakligen avseende kommersiell avtals -och tvistelösning. Maria biträder också löpande klienter rörande bolags- och avtalsfrågor samt i andra kommersiella frågor.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2021
Delägare, Glimstedt, 2019-2020
Advokat, Glimstedt, 2014-2018
Biträdande jurist, Advokatfirman Delphi, 2013-2014
Biträdande jurist, Glimstedt Stockholm, 2011-2013
Biträdande jurist, Hökerberg & Söderqvist advokatbyrå Stockholm, 2010
Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt, 2008-2010
Jurist, Söderberg & Partners Stockholm, 2008
Utbildning

Jur.kand (Uppsala universitet, 2008)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2014