Profil

Maria är advokat och arbetar brett med affärsjuridik och kommersiell avtalsrätt. Hon har flerårig erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning, bl.a. till etablerade företag och start-ups i teknikintensiva branscher. Hon har särskilt inriktat sig mot IT och dataskydd (GDPR) och biträder regelbundet klienter med regelefterlevnadsfrågor samt upprättande och granskning av avtal på området. Maria har även en bakgrund i domstolsväsendet och uppträder som ombud i kommersiella tvister i allmän domstol och inom offentlig upphandling i förvaltningsdomstol.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2017-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2013-2017
Beredningsjurist, Jönköpings tingsrätt, 2012-2013
Tingsnotarie, Gällivare tingsrätt, 2010-2012
Gruppchef kundservice, EF Englishtown Global Shanghaikontoret, 2008-2010
Jurist, Branschkansliet, 2007-2008
Avtalshandläggare, Fortifikationsverket, 2007

Utbildning

Jur kand (Uppsala Universitet, 2007)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2017

Assistent