Profil

Maria är advokat och har arbetat med familjerätt och brottmål i över tio års tid. Maria har särskild kunskap och erfarenhet av att arbeta som offentlig försvarare. Hon har företrätt klienter i flertal allvarligare brottmål, såsom mord, grova vapenbrott, narkotikabrott, relationsvåld och sexualbrott. Maria har vidare spetskompetens inom familjerätten och då särskilt vårdnadsmål.

Utöver detta har Maria ett särskilt engagemang för brottsoffer/vårdnadsklienter som utsatts för våld av någon som står dem nära och hon har därför kontakt med olika organisationer och myndigheter med sådant fokus. Maria anlitas som föreläsare inom detta område.

Maria åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, samt som ombud i ärenden inom familjerätten. Den självklara utgångspunkten för alla uppdrag som Maria åtar sig är klientens bästa. Att på ett effektivt sätt tillvarata klientens intressen. Detta oavsett om klienten är misstänkt för brott, har blivit utsatt för brott, eller tvistar med en före detta partner om var barnen ska bo.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2016-
Advokat, Glimstedt, 2011-2015
Biträdande jurist, Glimstedt, 2011
Biträdande jurist, Sydvästsveriges Advokatbyrå, 2008-2010
Jurist, Kronofogdemyndigheten, 2007-2008

Utbildning

Jur. kand. (Lunds universitet, 2006)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2011

Assistent