Matilda Jerlvall (f.d. Magnusson)

Matilda Jerlvall (f.d. Magnusson)

Biträdande jurist

Profil

Matilda Jerlvall arbetar med allmän affärsjuridik samt ekonomisk familjerätt. Hon åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare, skiftesman, boutredningsman och god man enligt samäganderättslagen. Med tidigare arbetslivserfarenhet från tingsrätt, förvaltningsrätt och Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut företräder hon klienter i rättsliga processer inom flertal juridiska områden.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2017-
Biträdande jurist, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, 2016-2017
Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt, 2015-2016
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2013-2014

Utbildning

Juristexamen (Uppsala universitet, 2013)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska