Karriär

Advokat, Glimstedt, 2007-
Delägare, Glimstedt, 1982-2007
Biträdande jurist, Glimstedt, 1980-1982
T f hovrättsassessor, Hovrätten för Västra Sverige, 1979-1980
Tingsfiskal, Göteborgs tingsrätt, 1976-1979
Hovrättsfiskalsaspirant, Hovrätten för Västra Sverige, 1975-1976
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 1973-1975
T f åklagare, Åklagarmyndigheten, Göteborg, 1972-1973
Marinintendent, Kungl Flottan, 1966-1967

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1971)
Marinintendent, Kungl Sjökrigsskolan 1966

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1982

Assistent