Profil

Michael Lettius har omfattande erfarenhet av såväl domstolsprocesser som nationella och internationella skiljeförfaranden. Han har företrätt och företräder svenska och utländska bolag bl.a. i SCC- och ad hoc-skiljeförfaranden liksom i svenska domstolar samt har uppdrag som skiljeman. Vidare har han drivit ett flertal mål i Marknadsdomstolen och biträtt parter inför domstol eller skiljenämnder i tvister rörande byggmaterial, läkemedel och medicinsk utrustning liksom leveranser till bilindustrin m.m. Dessutom deltar han ofta i projekt vid köp och försäljning av bolag, konkurrensrättsliga projekt (inklusive förvärvsanmälningar till konkurrensmyndigheter) liksom med kommersiella avtal. Han har ett omfattande internationellt nätverk och arbetar regelmässigt med utländska byråer.

Karriär

Delägare, Glimstedt 2000-
Advokat, Glimstedt 2000
Biträdande jurist, Glimstedt, 1997-2000
Notarietjänstgöring, 1994-1996

Utbildning

Training Programme for arbitrators (SAA/SCC, 2016/2017)
Civilekonom (Lunds universitet, 1996)
Jur kand (Lunds universitet, 1994)

Ranking & utmärkelser

Omnämnd i Legal 500 EMEA 2009 och 2010 (EU & Competition) samt 2011 (EU & Competition och Corporate & Commercial).
Omnämnd i Legal 500 EMEA 2017 som Leading Individuals inom Dispute Resolution.

Publikationer

Framtagande av ett flertal remissvar (huvudsakligen som författare eller medförfattare) för Sveriges advokatsamfund m.fl. sedan 2007.

Medförfattare till artiklarna ”Talerätt i konkurrensmål” (PointLex Lex Legala Affärer september 2007), författare till artikeln ”EU Competition Law” (Corporate International Magazine April 2008), författare till ”Merger Control in Sweden” (Global Business Magazine Oktober 2010) och ”Competition law in Sweden at a glance and recent developments” (Global Business Magazine januari 2011).

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatssamfund, 2000
International Bar Association
Swedish Arbitration Association
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
International Council for Commercial Arbitration (ICCA)