Profil

Mikael Claes arbetar framför allt med kommersiell tvistelösning (domstol och skiljeförfaranden). Han har stor erfarenhet av tvister inom entreprenadrätt, förmögenhetsrätt, avtalsrätt och immaterialrätt/IT-rätt.
Mikael Claes arbetar också med rådgivning och avtal inom bl.a. entreprenad, distribution (avtal om handelsagentur, återförsäljning, franchising), industri (leveransavtal, konstruktionsavtal, konsultavtal) och immaterialrätt/IT-rätt (licensavtal, systemleveransavtal, SLA). Han har stor erfarenhet av och kunskap om standardavtal som NL, NLM, Orgalime, AB 04, ABT 06, ABK 09 och IT-branschens standardavtal.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2008 -
Delägare, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg 2001-2008
Biträdande jurist, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg 1998-2000
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Göteborg 1995-1997
Hovrättsfiskalsaspirant vid Hovrätten för Västra Sverige 1994-1995
Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt 1992-1994

Utbildning

Jur kand (Uppsala universitet 1992)
Studier vid University of Minnesota Law School (1990)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 1998

Assistent