Profil

Mona Jonasson arbetar med allmän affärsjuridik, med särskild inriktning på köp och försäljning av företag. Hon har mer än tjugo års erfarenhet av att biträda klienter i avtalsförhandlingar och vid upprättande och granskning av avtal. Hon har också mångårig erfarenhet av arbete inom föreningsrätten och hon hanterar alla tänkbara typer av föreningsrelaterade frågor. Det kan t.ex. gälla ombildningsförfarandet till bostadsrätt - eller - bildande, sammanslagning eller avveckling av en förening, upprättande eller ändring av stadgar, eller biträde vid tvister inom en förening – för att nämna några exempel.

Genom mångårigt arbete med konkurshandläggning, har Mona lång erfarenhet av arbete med företag och föreningar i finansiell kris. Hon erbjuder biträde som rör alla konkursrelaterade frågor och frågor som gäller kommersiella säkerheter. Hon är förordnad som konkursförvaltare av Göteborgs tingsrätt sedan 2009.

Karriär

Delägare Glimstedt, 2009-
Biträdande jurist, Glimstedt 2005-2009
Biträdande jurist, Vinge 1996-2005
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige 1994-1996
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt,1992-1994

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1992)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2000

Assistent