Niclas Elison

Niclas Elison

Managing partner Göteborg, delägare, advokat

Profil

Niclas Elison är inriktad på affärsjuridik, tvistlösning och arvsrätt. Han biträder vid tvister i domstol särskilt avseende arv, entreprenad och andra kommersiella fordringar. Han medverkar i transaktioner av fastigheter och bolag. Niclas utses regelbundet som boutredningsman, testamentsexekutor och likvidator. Han har företrätt svenska och utländska bolag eller organisationer i domstol. Därtill har han flera års erfarenhet inom konkursförvaltning och kommersiella avtal.

Tvister i Högsta domstolen: NJA 2021 s. 193.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2024-
Delägare, Elison Wahlin Advokatbyrå, 2018-2024
Ägare, Advokat Niclas Elison AB, 2008-2018
Biträdande jurist, Advokatfirman Paulsson Rydberg Rohdin, 2003-2008
Bankjurist, Nordea Bank AB, 1999-2003
Notarietjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 2000-2002

Utbildning

Jur.kand. (Uppsala universitet, 1999)
Affärsredovisning (Halmstads högskola, 2009)

Publikationer

Flera artiklar inom arvsrätt och entreprenadrätt.

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2006
Certifierad styrelseledamot (Styrelseakademien, 2023)