Profil

Pernilla Tilly Nors är specialiserad på konkurs- och obeståndsrätt. Hon förordnas regelbundet till konkursförvaltare. Hon hanterar även likvidationer, såväl frivilliga likvidationer som tvångslikvidationer samt lämnar rådgivning gällande företagsrekonstruktioner. Hon har en gedigen erfarenhet inom obeståndsrätt och andra relaterade frågor kring finansiell risk, såsom pantsättning, ägarförbehåll och ansvar enligt aktiebolagslagen. Med sin breda kompetens och erfarenhet från olika branscher bistår hon också företag, men också privatpersoner, med rådgivning i allmän affärsjuridik såsom t.ex. upprättande och granskning av avtal samt tvistelösning.

Pernilla Tilly Nors har vidare mångårig erfarenhet av rådgivning i fastighetsrättsliga ärenden och särskilt frågor gällande plan- och bygglov och strandskyddsdispens. Hon biträder också klienter i ärenden beträffande tillstånd och tillsyn, främst relaterade till buller, natur och kultur.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2016-
Advokat, Glimstedt 2015-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2012-
Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt, 2009-2012

Utbildning

Jur kand (Lunds Universitet, 2008)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska