Profil

Peter Cademan är verksam på Glimstedt i Norrköping och är i huvudsak specialiserad inom områdena affärsjuridik, arvsrätt, generationsskiften, fastighetsrätt och familjerätt. Peter Cademan har tidigare arbetat som bankdirektör/bankjurist och har från denna yrkesverksamhet lång erfarenhet av bankrelaterad juridik såväl mot kund som internt.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2021-
Delägare, Glimstedt, 1999-2020
Bankdirektör och kontorschef
Biträdande jurist, Advokatfirman Ödell, 1983-1986
Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt, 1980-1983

Utbildning

Jur kand (Uppsala Universitet, 1980)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 1999