Profil

Peter Savins verksamhet är inriktad på affärsjuridik och handläggning av tvister i domstol och skiljeförfaranden. Han medverkar regelbundet i transaktioner särskilt inom fastighetsbranschen. En betydande del av Peter Savins tvister är entreprenadtvister och han har lång erfarenhet av entreprenadrättslig rådgivning. Han biträder även företag i byggbranschen i tvister och frågor rörande offentlig upphandling.

Tvister i Högsta domstolen:
NJA 1999 s. 673, 2002 s. 173, 2005 s. 510, 2011 s. 621, 2014 s. 960, 2015 s. 110 och 2015 s. 1040.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 1985
Advokat, Glimstedt, 1983
Biträdande jurist, 1980

Utbildning

Jur.kand. (Lunds universitet 1978)

Publikationer

Ett stort antal artiklar främst inom obeståndsrätten. Medförfattare till Norstedts kommentar till konkurslagen.

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1983

Assistent