Karriär

Delägare, Glimstedt, 2008
Delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008
Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987-2001
Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987
Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980

Utbildning

Jur kand (Stockholms universitet, 1978)
Yale Law School, 1978

Publikationer

Juridisk Tidskrift:
1994/1995 Ständigt detta låneförbud
1995/1996 Företagsvärde eller börsvärde vid tvångsinlösen; dags att ta ställning efter mer än 50 år
1999/2000 Är egna aktier alltid värdelösa – även de som ägs av låntagare?

Norstedts Förlag:
2001 Värdepappersmarknadens Regelsystem, Lagreglering, självreglering och etik, lärobok i värdepappersrätt för Swedsecs licensieringsprogram
2004 Kommentar till Stämpelskattelagen, lagkommentar i Gula Biblioteket
2008 Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, lärobok i värdepappersrätt för Swedsecs licensieringsprogram

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1984

Assistent