Profil

Rikard Teréus är specialiserad inom tvistlösning där han företräder bolag och privatpersoner i såväl SCC- och ad hoc-skiljeförfaranden som i svenska förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar. Han har med framgång företrätt bolag i Högsta domstolen.

Han arbetar också med allmän affärsjuridik där han löpande biträder klienter i upprättande av avtal, bolags- samt arbetsrättsliga frågor.

Karriär

Advokatfirman Lindberg & Saxon AB, 2012

Utbildning

Uppsala tingsrätt, 2010-2012
Uppsala universitet (jur kand, 2010)
University of Minnesota Law School (2009)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund 2015