Profil

Rikard Aldurén har gedigen erfarenhet av processande i allmän domstol, förvaltningsrätt, specialdomstolar och hyresnämnd. Han företräder såväl företag som privatpersoner. Inom brottmål hanterar han framförallt uppdrag som försvarare men även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och juridiskt biträde.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2018-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2017-2018
Biträdande jurist, Advokatfirman Skarborg & Partners AB, 2013-2017
Domstolshandläggare, Attunda tingsrätt, 2012-2013

Utbildning

Jur kand (Stockholms universitet, 2013)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Assistent