Profil

Sara har erfarenhet av att arbeta med tvistlösning och uppträda som ombud i domstol. Hon har vidare arbetat på allmän domstol vilket gett henne ett bredare perspektiv på tvistemål och fördjupat hennes kunskaper om processrätt.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2022-
Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt, 2019-2022
Processjurist, Lowell, 2018-2019

Utbildning

Juristexamen (Lunds Universitet, 2017)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2022

Assistent