Profil

Sebastian Katsinas arbetar huvudsakligen med ärenden som rör tvistelösning, entreprenad, offentlig upphandling och fastighetsrätt, särskilt gällande arrende, servitut och nyttjanderättsfrågor. Han har en gedigen erfarenhet inom dessa områden och bistår företag, föreningar och organisationer i olika branscher med rådgivning. Bostadsrättsföreningar är också vanligt förekommande klienter hos Sebastian, till vilka han lämnar rådgivning i diverse frågor och biträder vid tvister. Sebastian verkar regelbundet som ombud vid domstolar och myndigheter, särskilt biträder han klienter i förvaltningsrättsliga ärenden bl.a. vid överprövningar i mål om offentlig upphandling. Sebastian har även omfattande kunskap och erfarenhet av de speciella regler och förutsättningar som gäller för kommunala verksamheter och bistår löpande klienter i sådana frågor.

Karriär

Delägare, Glimstedt 2017-
Advokat, Glimstedt 2016-2017
Biträdande jurist, Glimstedt, 2013-2016
Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt, 2012-2013
Handläggare, Skatteverket, 2011

Utbildning

Jur.kand. (Uppsala universitet, 2010)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2016

Notarius publicus