Stefan Björkegren

Stefan Björkegren

Delägare, advokat

Stefan Björkegren har stor erfarenhet som processjurist i kommersiella tvister, vid såväl allmän domstol som i skiljeförfaranden. Han har sedan början av 1990-talet varit anlitad som processförare för en av de stora svenska affärsbankerna i tvister rörande terminskontrakt, remburser, bankgarantier och andra bankrelaterade avtal. Stefan Björkegren inledde sin juristkarriär med att utbilda sig till domare och har även erfarenhet som skiljeman. Genom sitt stora intresse och sin erfarenhet inom den kommersiella avtalsrätten arbetar Stefan Björkegren även med inhemska och internationella transaktioner samt med etablering av affärssamarbeten mellan företag, såsom agentavtal, franchiseavtal och återförsäljaravtal.
Stefan har haft uppdrag som skiljeman, såväl partsutsedd som förordnad av tingsrätten. Under 2009 ackrediterades han som medlare av det engelska medlingsinstitutet CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) vilket har medfört att han av Västsvenska Handelskammaren och av tingsrätten har förordnats som medlare i civilrättsliga tvister.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 1995-
Biträdande jurist, Glimstedt, 1991-1994 Biträdande jurist, Vinge, 1989-1990
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige, 1988
Tingsnotarie, Alingsås tingsrätt, 1985-1987

Kontakt

Telefon växel: +46 31 710 40 00
Fax: +46 31 710 40 01
Telefon direkt: + 46 31 710 40 54
Telefon mobil: + 46 705 74 36 99
E-post: stefan.bjorkegren@glimstedt.se

Parkgatan 49
Box 2259
403 14 Göteborg
Öppettider: måndag-torsdag 08.30-17.00, fredag 8.30-16.30, lunchstängt 12.00-13.00

Assistent: Gunilla Hammarlund

Ladda ned vCard


Verksam inom


Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 1992