Profil

Susanne har många års erfarenhet av arbete i förvaltningsdomstolar där hon senast tjänstgjort som domare i förvaltningsrätt. Hon har också erfarenhet från den landstingskommunala sektorn. Susanne arbetar framförallt med skatterätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt samt arbetsrätt.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2018-
Tf. rådman, Förvaltningsrätten i Karlstad, 2017
Regionjurist, Region Jönköpings län, 2015-2016
Adjungerad ledamot, Kammarrätten i Jönköping; tf. rådman Förvaltningsrätten i Linköping, 2014
Chefsföredragande, Kammarrätten i Jönköping, skattegruppen, 2007-2013
Fördragande, Kammarrätten i Jönköping/länsrätten i Örebro, 2005-2006
Notarietjänstgöring, Örebro, 2003-2004

Utbildning

Jur kand