Profil

Tatjana Kaustinen är verksam inom allmän affärsjuridik och arbetar huvudsakligen med fastighetsrätt samt tvistelösning. Hon biträder även med upprättande av kommersiella avtal, exempelvis vid företags- och fastighetsöverlåtelser. Tatjana företräder både företag och privatpersoner.

Karriär

Advokat 2022-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2017-2022
Tingsnotarie Gävle tingsrätt, 2018-2020
Sommarnotarie, Förvaltningsrätten i Umeå, Umeå, 2016

Utbildning

Jur kand (Umeå universitet, 2017)

Verksam inom

Språk

  • Svenska

Assistent