Profil

Ulf Rathsman har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsrätt i allmänhet och hyresrätt i synnerhet, allt från rådgivning och avtalsskrivning till utbildning och processer. Han har vidare löpande uppdrag avseende överlåtelser av fastigheter och fastighetsbestånd, såväl rena fastighetsöverlåtelser som överlåtelser genom bolag. Ulf biträder även vid företagsöverlåtelser och vid andra affärsjuridiska spörsmål. Ulfs klienter består till helt övervägande del av fastighetsbolag och andra bolag, såväl kommunala som privata bolag, ävensom noterade bolag.

Karriär

Delägare, Glimstedt 2003-
Advokat, Glimstedt, 2002-
Biträdande jurist, Glimstedt, 1999-2002
Fastighetsägareförening 1995-1998
Kommunjurist 1994

Utbildning

Jur kand (Uppsala Universitet, 1994)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2002

Assistent