Notarius Publicus

Information

 • Vi tar endast emot bokade besök – länk till bokning
 • Du som besökare behöver ta reda på vad som krävs för de handlingar du vill ha legaliserade. Detta gör du innan ditt besök hos oss hos den som har begärt att du ska besöka Notarius Publicus.
 • Du som besökare måste ta med de handlingar som ska legaliseras i utskrivet format
 • Personen som ska skriva under en handling måste personligen vara på plats samt visa legitimation
 • Vi utför inte översättningar och upprättar inte dokument
 • Betalning sker med betalkort eller swish
 • Per dokument och/eller per person är kostnaden för Notarisering eller Apostille 500 kr inkl. moms för privatpersoner och 500 kr exkl. moms för företag

Notarisering

Bestyrkande av fotokopior
Ta med dig originalhandlingen.

Bestyrkande av namnteckning
Bestyrkande av namnteckning innebär att Notarius Publicus bevittnar din namnteckning. Du måste därför vara på plats och skriva under ditt dokument.

Ta med dig legitimation. Följande handlingar är godtagbara som legitimation: svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort, svenska eller utländska pass, nationellt ID-kort som utfärdats i ett land som deltar i Schengensamarbetet. Utländska ID-kort och utländska körkort är inte godtagbara.

Giltighetstiden på legitimationen får inte ha gått ut.

Firmateckningar
För bestyrkande av firmateckningsrätt måste ett registreringsbevis eller e-registreringsbevis uppvisas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än fjorton dagar.

Det är besökarens ansvar att tillse att innehållet i fullmakter och andra eget upprättade handlingar har korrekt innehåll samt att personuppgifter, passnummer m.m. är korrekta. Om osäkerhet råder över innehållet i dokument ska detta stämmas av med den som ska ta emot handlingen i utlandet. Notarien tar inte ansvar för innehåll i dokument.

Apostille

Att ett dokument förses med Apostille innebär att Notarius Publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill.

Följande handlingar kan förses med Apostille under förutsättning att de är original som är försedda med stämpel, namnteckning och namnförtydligande:

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter, t ex Skatteverket, Bolagsverket
 • Registerutdrag från belastningsregistret (Polisen)
 • Domstolshandlingar, t ex dom på äktenskapsskillnad
 • Betyg/intyg från universitet, högskolor och kommunala skolor
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus*
 • Översättningar gjorda av Kammarkollegiet auktoriserad översättare
 • Utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet
 • Vigselbevis/vigselattester från Svenska Kyrkan och borgerliga vigselförrättare

*Om en handling ska notariseras för att sedan förses med Apostille måste detta ske av två Notarius Publicus. På Linköpingskontoret kan detta utföras av advokaterna Gustav Sandberg och Åsa Kock. Välj då tjänsten Notarius Publicus/Apostille på bokningssidan så blir båda advokaterna bokade. På Norrköpingskontoret kan ett besök bokas med advokat Sebastian Katsinas, som utför notarisering eller Apostille. Därutöver får man boka Notarius Publicus på annan advokatbyrå i Norrköping eller på annan ort.